Heeft uw gemeente behoefte aan onafhankelijke inspectie of restauratie van monumentale gevels?

Admiraal Gevelrestauratie is gespecialiseerd in onafhankelijke bouwkundige inspecties van monumentale gevels. Tijdens de inspectie worden meteen (nood)reparaties uitgevoerd. Daarnaast geeft Admiraal Gevelrestauratie aanvullend advies aan eigenaren van monumenten. Samen met de eigenaren van monumentale panden en de gemeente komen wij tot de best passende oplossingen.

Duurzame monumenten

In beheer, renovatie en restauratie van gevels is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Maar een groot aantal energiebesparende maatregelen strookt niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leidt zelfs tot schade. Ook wringt de wens om een monument energiezuinig te maken met de beschermde cultuurhistorische waarde van een gebouw. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Wat laat de overheid toe?

Admiraal Gevelrestauratie kent de technieken, materialen en inzichten op het gebied van verantwoorde duurzame maatregelen bij beschermde monumenten. Hierbij wordt de balans opgezocht tussen comfort, duurzaamheid, energieverbruik en monumentale waarden.

Om historische bebouwing duurzamer te krijgen zonder verlies van monumentale waarden wordt er gezocht naar verantwoorde oplossingen die vanuit het gebouw worden geredeneerd.

De praktijk laat zien dat het pakket van maatregelen goed op elkaar moet zijn afgestemd en dat het toepassen van bijvoorbeeld gevelisolatie energetisch weinig effect heeft als er te weinig aan kierdichting wordt gedaan.

Het doorvoeren van verantwoorde duurzame maatregelen in historische gebouwen is weliswaar maatwerk maar de problematiek is overwegend vergelijkbaar waardoor in algemene zin oplossingen zijn aan te geven.

Gevel Isolatie

Er bestaan veel technieken om gevels na te isoleren. Wel is grote mate van zorgvuldigheid geboden omdat na-isolatie van buitenmuren bij oude gebouwen veel problemen kan opleveren. Vaak zijn oudere gebouwen zodanig gebouwd dat gevelisolatie vaak niet overal kan worden doorgezet.

Op de koudere plekken die hierdoor ontstaan, koudebruggen genaamd, kan condens optreden die tot vochtplekken en schimmelvorming kunnen leiden. Ook ontstaat het risico tot inwendige condensatie door de afkoelende warmere lucht die door de ademende constructie heen gaat en water verliest. Plaatselijk kan de constructie hierdoor erg nat worden en tot bijvoorbeeld rottende houten balken en roestende ijzeren gevelankers leiden. Zo kan een gebouw, dat misschien al honderden jaren in een prima conditie verkeert, in enkele jaren kapot gaan.

 

Het is belangrijk te realiseren dat isolatie van wanden in verhouding een beperkt effect heeft als de isolatiewaarde van de ramen niet verbeterd is. De isolatiewaarde van de totale constructie wordt immers bepaald door de zwakste schakel. Het is bij na-isolatie van gevels dan ook van belang dat dit in samenhang gebeurt met de ramen.

Panden van vóór 1900 zijn doorgaans uitgevoerd met massieve muren. Vanaf de eeuwwisseling wordt de spouwmuurconstructie geleidelijk aan toegepast al bestaan er ook oudere spouwmuurconstructies. Vanaf de jaren ’30 van de twintigste eeuw voert de spouwmuur de boventoon en vanaf de jaren ’40 worden alleen nog maar spouwmuurconstructies toegepast. Tot de jaren ’70 zijn spouwmuren meestal ongeïsoleerd uitgevoerd.

plan een kennismakings afspraak of vraag vrijblijvend een offerte of inspectie aan

5 + 1 =

Pin It on Pinterest

Share This