Admiraal gevelrestauratie is erkend monument restaurateur

Voeggarant

Diverse kleine bedrijven hebben de handen ineens geslagen en de stichting Voeggarant opgericht. Zij willen daarmee de kwaliteit binnen de sector waarborgen. De kleine bedrijven werken samen om het vakmanschap uit te kunnen dragen en bovendien een vangnet te creëren. Dit vangnet van de stichting Voeggarant moet de zelfstandige professional meer zekerheid bieden met betrekking tot het verzamelen van opdrachtgevers. De stichting Voeggarant is erkend door de Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), wat aangeeft dat de kwaliteit er hoog in het vaandel staat.

Erkende Deelnemers van Voeggarant

De specialisten die zich hebben verenigd in de stichting Voeggarant zijn gespecialiseerd in verschillende werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om het voegen van een aanbouw, een complete restauratie van een monument of een complete gevelrenovatie. De verschillende Erkende Deelnemers van Voeggarant bieden opdrachtgevers de garantie dat de benodigde ervaring, diploma’s en certificeringen zonder uitzondering aanwezig zijn. Bovendien beschikken de bedrijven die onderdeel uitmaken van Voeggarant over een goede verzekering en staan zij bekend om de heldere afspraken die ze zowel mondeling als op papier vastleggen. Dankzij duidelijke opdrachtbevestigingen is het voor de beide partijen goed duidelijk wat er dient te gebeuren en wat er verwacht kan worden. Het is bij iedere Erkende Deelnemer van de stichting Voeggarant mogelijk om een garantie af te sluiten. Dit biedt de zekerheid dat het werk netjes wordt opgeleverd, zelfs wanneer financiële problemen of ziekte de Erkende Deelnemer van de stichting Voeggarant parten spelen. Lees meer op voeggarant.com

Kwaliteits regeling
Kennis & Kunde

De kwaliteitsregeling Kennis&Kunde is in Gelderland ontwikkeld door de provincie Gelderland, stichting Monumentenwacht Gelderland en andere deskundigen uit de restauratiepraktijk. De uitvoering is in Gelderland in handen van Monumentenwacht Gelderland, in andere provincies wordt de regeling door de Stichting Certificering Restauratie uitgevoerd. U kunt met één van beide organisaties contact opnemen voor meer informatie.

De beoordelingen van de bedrijven worden uitgevoerd door deskundigen met veel praktijkervaring. De toetsing is vooral gericht op de kennis en kunde van de vaklieden.

Er is één register dat gezamenlijk beheerd wordt. Het register telt inmiddels vele gekwalificeerde bedrijven en dit aantal zal zich uitbreiden. Bij de keuze van een bedrijf heeft een opdrachtgever de grootst mogelijke zekerheid dat de werkzaamheden naar behoren zullen worden uitgevoerd.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat dit niet hetzelfde is als een garantie. Maar vanzelfsprekend is het juist voor gekwalificeerde bedrijven van groot belang om elke klant tevreden te stellen, en dat kan alleen door in alle opzichten kwaliteit te leveren!

Pin It on Pinterest

Share This